Menadžment ljudskih resursa

tl_files/Mgtech/pocetak/TimeAttendance/mg EVR block.JPGHR manager je napredni, skalabilni i inovativni sistem evidencije radnog vremena i prisutnosti. Pored pune kontrole prisustva zaposlenih, sistem pruža jedinstveni uvid i u procese kreiranja rasporeda, odnosno preraspodele radnihobaveza po organizacionim jedinicama i radnim mestima putem kreiranja pravila rasporeda ili uvidom u broj i raspodelusati predviđene kreiranim rasporedom.

Sistem podržava definisanje praznika u tri generička tipa: javni praznici, crkveni praznici i slave. Svakomzaposlenom može se dodeliti odgovarajuća slava koja je uvek obeležena prilikom kreiranja rasporeda za dati mesec.

Rad na tekućim rasporedima i rešavanje problema potreba preraspodele radnih dužnosti i/ili radnih sati uslučajevima bolovanja ili godišnjih odmora je izveden putem fleksibilnog korisničkog interfejsa i omogućava modifikacijepojedinačnih smena u smislu produžavanja, pomeranja, definisanja službenog izlaska i slično.

Sistem pruža sve pogodnosti video nadzora. Omogućeno vam je da tokom provere radnika i vizuelno proveritemomenat očitavanja kartice pregledavanjem video klipa. Aplikacija mgtech VDG Viewer će vam omogućiti kreiranjeplaylista, dodavanje i brisanje klipova kao i alate za upravljanje video materijalom.

Napredne tehnike izveštavanja se ne završavaju kao prosti tabelarni pregledi ulazaka i izlazaka. Sistem će uraditipotpunu analazu nad setom podataka koje odaberete i kreirati multidimenzioni izveštaj koji možete pregledavati iz višeuglova. Izveštaje možete štampati i sačuvati kao fajl za arhivu. Sistem podržava srpski (ćirilicu i latinicu) i engleski jezik.


 

tl_files/Mgtech/pocetak/TimeAttendance/HRmanager client.JPG

HR Manager klijent

 

tl_files/Mgtech/pocetak/TimeAttendance/Access pro.JPG

MG Tech Access klijent

 

 

tl_files/Mgtech/pocetak/Filmovi/movie_icon2.jpg

Go back