Video nadzor ( CCTV )

tl_files/Mgtech/pocetak/CCTV/images.jpgSistemi video nadzora ili CCTV (Closed Circuit Television) dolaze u mnogo oblika i sa raznolikim cenama. Da bi se ovakav sistem bolje shvatio, potrebno ga je podeliti na dve osnovne grupe. Konvencionalni sistemi i IP sistemi.

Konvencionalni sistemi koriste “koaksijalni“ kabl za prenos video signala od kamere do uređaja za snimanje. Ponekada se taj signal može digitalizovati korišćenjem specijalnih uređaja "Enkodera" , a radi smanjenja troškova koji stoje u vezi sa snimanjem. Popularni DVR (Digitalni Video Rekorderi) koji su bili pravi bum tokom devedesetih i koji su na velika vrata zamenili poznate Time Lapse VCR-ove, danas se sve više povlače iz upotrebe, a za sisteme koji su po obimu mogu svrstati u "veće" projekte, skoro isključivo se koristi IP varijanta.

IP video nadzor se izvodi upotrebom IP kamera koje generišu analogni video signal, procesiraju ga tj. digitalizuju i šalju putem računarske mreže. Ovaj tip video nadzora je sve više zastupljen, mada je povezan sa povećanim troškovima koji stoje u vezi obezbeđivanja odgovarajuće mrežne infrastrukture. IP sistemi podržavaju i novu generaciju visoko rezolucijskih tzv “mega piksel” kamera koje u rezolicijama od 1,3Mpx, 2,1Mpx pružaju odličan kvalitet slike i koje mogu zameniti nekoliko kamera VGA ili niže rezolucije ukoliko se pametno pozicioniraju.

tl_files/Mgtech/pocetak/CCTV/images5.jpgBudući da u poslednje vreme memorijski potencijal računara postaje sve jeftiniji, a procesori i računarske mreže bivaju sve brži, budućnost video nadzora leži u Network Video Rekorderima koji su u osnovi softverske platforme ili aplikacije prilagođene upravljanju velikim brojem kamera i snimanjem ogromne količine materijala. Jedna od najboljih koju vredi pomenuti je Milestone  http://www.milestonesys.com

koji podržava ogroman broj komercijalnih IP kamera i enkodera i ima širok dijapazon veoma korisnih funkcionalnosti. Izveden korišćenjem dot.NET tehnologije kompatibilan je sa velikim brojem Microsoft operativnih sistema.

tl_files/Mgtech/pocetak/CCTV/images1.jpg

 

 

Na samom kraju, onoliko koliko se to tiče krajnjeg korisnika, kvalitetan sistem video nadzora mora se izvesti korišćenjem kvalitetne opreme. Za krajnjeg korisnika je najbitnije da na izlazu ima sliku odgovarajućeg kvaliteta, a to se može postići samo kvalitetnim (skupljim) kamerama, kvalitetnom obradom signala, bilo na analognom ili na digitalnom nivou, i podjednako važnom stavkom - kvalitetnim monitorima odgovarajuće rezolucije.

tl_files/Mgtech/pocetak/CCTV/images3.jpg

Go back