SISTEM PNEUMATSKE POŠTE "Sumetzberger"

PNEUMATIC TUBE SYSTEMS ( PTS )

tl_files/Mgtech/pocetak/Filmovi/Sumetzberger logo PTS.jpg

tl_files/Mgtech/pocetak/Slike/pts_GROUP.jpg

 

Sistem pneumatske pošte (ili Lamson cevi , takođe poznat i kao Cevi za Pneumatski transport “Pneumatic Tube Transport ili PTT) su sistemi gde se cilindrični kontejneri (kapsule) transportuju kroz mrežu cevi komprimovanim vazduhom ili delimičnim vakumom . Sistemi se koriste za transport predmeta, uzoraka, dokumenata i svega ostalog što može da stane u kapsulu. Sistem pneumatske pošte je stekao veliki značaj u kasnom 19. i početkom 20. veka za poslovne ili administracione uprave kojima je bila potreba za hitnim transportom manjih paketa, ( kao što su pošta ili novac) na relativno kratkim rastojanjima   ( u okviru zgrade ili u najboljem slučaju u gradu .) Neki od ovih sistema su porasli do velike složenosti. Međutim, u nekim sredinama, kao što su bolnice, sistem ima najrasprostranjeniju primenu koja je proširena i dalje se razvija tehnološki u poslednjih nekoliko decenija .
U bliskoj budućnosti , sistem pneumatske pošte će biti neophodno sredstvo transporta uzoraka, porudžbina.... Nezavisno od toga što se uzorci prenose brzo i bezbedno, Sistem nudi i brojne važne prednosti. Na primeru uštede sistem pneumatske pošte će obezbedi da kvalifikovano osoblje neće izgubiti dragoceno vreme baveći se dostavljanjem porudžbina . On će takođe dati veću efikasnost jer klijenti neće morati više da čekaju u odeljenjima jer je osoblje zaokupirano. I poslednje, ali isto tako veoma bitno, sistem pneumatske pošte obezbeđuje najvišu bezbednost u prenosu svega, bilo da je to novac, dokumenta, razni uzorci, opasne materije.

 

 

SISTEM PNEUMATSKE POŠTE ZA BOLNICE

 

 

tl_files/Mgtech/pocetak/Slike/KH92.JPG     Kad god je nečije zdravlje u pitanju, brzo i efikasno upravljanje je odlučujući     faktor opstanka. Sa sistemom pneumatske pošte, laboratorijske uzorke ,jedinice krvi ili datoteke pacijenata mogu stići na svoje odredište brže i efikasnije. Ovo omogućava medicinskom osoblju da više vremena provodi na negu pacijenata. Sistem pneumatske pošte  za bolnice ispunjava posebne zahteve kao što su : higijenski siguran, pažljiv prevoz, a i razvijen je sistem kako bi se ograničio prenos bakterija putem vazduha. 

 

 

SISTEM PNEUMATSKE POŠTE ZA TRANSPORT NOVCA

 

tl_files/Mgtech/pocetak/Slike/PTS98.JPGOsnovni kriterijum u transportu novca
je bezbednost . Sistem pneumatske pošte za transport novca može da ispuni ovaj kriterijum na različite načine. Upotrebom jednosmernih sistema velike sume novca mogu biti isporučene iz keš-oblasti. Upotrebom dvosmernih sistema možemo obezbediti razmenu gotovine. Upotrebom posebno dizajniranih stanica gotovina može automatski biti uskladištena u trezor. Da bi se izbegli nesigurnost , svako slanje može biti praćeno kao  i dokumentovano.

 

 

 

SISTEM PNEUMATSKE POŠTE ZA APOTEKARSTVO

 

tl_files/Mgtech/pocetak/Slike/APO3.JPGApoteke obavljaju vitalan posao . Dakle, krajnje je
bitno da apotekar može svoju pažnju da posveti klijentu, a da ne gubi
svoje dragoceno vreme prilikom preuzimanja lekova . Pored toga, postoji još jedna ključna prednost : izdavanje lekova sada može da bude odvojeno od magacina lekova ili čak i u drugoj zgradi. 

 

 

 

SISTEM PNEUMATSKE POŠTE ZA INDUSTRIJSKU PRIMENU

 

 

tl_files/Mgtech/pocetak/Slike/PTS9.JPGU cilju sprečavanja osoblja da se povredi pri radu ili da uzorak izgubi svoje karakteristike, sistem pneumatske pošte za industrijsku primenu može transportovati tople ili tečne uzorke u laboratoriju , kao isitne delove ili alate između skladišta i radionica . Automatski sistem za utovar i istovar garantuje sigurne i higijenske uslove u svim savremenim industrijskim postrojenjima.

 

 

 

SISTEM PNEUMATSKE POŠTE ZA BANKE


tl_files/Mgtech/pocetak/Slike/B1.JPGtl_files/Mgtech/pocetak/Slike/B3.JPGtl_files/Mgtech/pocetak/Slike/PTS6.JPG

U banci , sistem pneumatske pošte se može primeniti na čitav spektar zadataka:
Može se obezbediti dotok novca na blagajne, tako da blagajnici imaju više sigurnosti i više vremena da se posvete klijentima. Transportom dokumenata možemo ubrzati administraciju. A sa specijalnim drive-in stanicama za bankarstvo sistem omogućuje bankarstvo u pokretu...

 

 

SISTEM PNEUMATSKE POŠTE ZA ADMINISTRACIJU

 

tl_files/Mgtech/pocetak/Slike/PTS94.JPGSrce svakog administrativnog odeljenja je u dokumentima. Sistem pneumatske pošte za administraciju će pružiti novi način dostave zapisa , karata , dokumenata ili kancelarijskog materijala. Sistem pneumatske pošte za administraciju brine za brz i neprekidan transport između kancelarija , odeljenja ili čak jedinica u izdvojenim zgradama. Ekonomske koristi od ovog sistema imaju osim velikih kompanija i manja preduzeća kao što su medicinski centri sa različitim praksama.

 

 

OVDE MOZETE POGLEDATI KRATKE ANIMACIJE

tl_files/Mgtech/pocetak/Filmovi/movie_icon2.jpg

 

VIDEO 1 - Multi receive i DST Stanica

 

 

tl_files/Mgtech/pocetak/Filmovi/movie_icon2.jpg

 

VIDEO 2 - Multi send i DST Stanica

 

 

tl_files/Mgtech/pocetak/Filmovi/movie_icon2.jpg

 

VIDEO 3 - Multi carrier transfer i laboratorija

 

 

tl_files/Mgtech/pocetak/Filmovi/movie_icon2.jpg

 

VIDEO 4 - Heineken reklama

 

 

 

Go back