Sistemi pneumatske pošte (Pneumatic Tube System PTS)

tl_files/Mgtech/pocetak/Slike/pts_GROUP.jpgSistem pneumatske pošte (ili Lamson cevi , takođe poznat i kao Cevi za Pneumatski transport “Pneumatic Tube Transport ili PTT) su sistemi gde se cilindrični kontejneri (kapsule) transportuju kroz mrežu cevi komprimovanim vazduhom ili delimičnim vakumom . Sistemi se koriste za transport predmeta, uzoraka, dokumenata i svega ostalog što može da stane u kapsulu. Sistem pneumatske pošte je stekao veliki značaj u kasnom 19. i početkom 20. veka za poslovne ili administracione uprave kojima je bila potreba za hitnim transportom manjih paketa, ( kao što su pošta ili novac) na relativno kratkim rastojanjima (u okviru zgrade ili u najboljem slučaju u gradu). Neki od ovih sistema su porasli do velike složenosti. Međutim, u nekim sredinama, kao što su bolnice, sistem ima najrasprostranjeniju primenu koja je proširena i dalje se razvija tehnološki u poslednjih nekoliko decenija .
U bliskoj budućnosti , sistem pneumatske pošte će biti neophodno sredstvo transporta uzoraka, porudžbina.... Nezavisno od toga što se uzorci prenose brzo i bezbedno, Sistem nudi i brojne važne prednosti. Na primeru uštede sistem pneumatske pošte će obezbedi da kvalifikovano osoblje neće izgubiti dragoceno vreme baveći se dostavljanjem porudžbina . On će takođe dati veću efikasnost jer
klijenti neće morati više da čekaju u odeljenjima jer je osoblje zaokupirano. I poslednje, ali isto tako veoma bitno, sistem pneumatske pošte obezbeđuje najvišu bezbednost u prenosu svega, bilo da je to novac, dokumenta, razni uzorci, opasne materije.

 

tl_files/Mgtech/pocetak/Filmovi/Sumetzberger logo.jpg

 

 

Read more …

Video Nadzor ( CCTV )

tl_files/Mgtech/pocetak/CCTV/images.jpgSistemi video nadzora ili CCTV (Closed Circuit Television) dolaze u mnogo oblika i sa raznolikim cenama. Da bi se ovakav sistem bolje shvatio, potrebno ga je podeliti na dve osnovne grupe. Konvencionalni sistemi i IP sistemi.

Konvencionalni sistemi koriste “koaksijalni“ kabl za prenos video signala od kamere do uređaja za snimanje. Ponekada se taj signal može digitalizovati korišćenjem specijalnih uređaja "Enkodera" , a radi smanjenja troškova koji stoje u vezi sa snimanjem. Popularni DVR (Digitalni Video Rekorderi) koji su bili pravi bum tokom devedesetih i koji su na velika vrata zamenili poznate Time Lapse VCR-ove, danas se sve više povlače iz upotrebe, a za sisteme koji su po obimu mogu svrstati u "veće" projekte, skoro isključivo se koristi IP varijanta.

 

Read more …

Evidencija radnog vremena i prisutnosti

tl_files/Mgtech/pocetak/TimeAttendance/ta12.jpgSa smanjenjem cene koštanja računarske infrastrukture kao i uređaja za identifikaciju korisnika sve popularniji postaju i sistemi za kontrolu prisutnosti i evidenciju radnog vremena.

Na tržištu postoji veliki izbor ovakvih sistema – od veoma dobrih pa sve do ne tako upotrebljivih. Glavna mana im je pomalo paradoksalna situacija u kojoj proizvođači ovih sistema pokušavaju da pomire fleksibilnost i kompleksnost sistema. Što je sistem fleksibilniji, to ga je moguće upotrebiti u više različitih scenarija. Nažalost fleksibilnost povećava složenost i umanjuje korisničko iskustvo.

 

 

 

Read more …